กรมปศุสัตว์ย้ำหมูไทยปลอดภัยชี้ข่าวที่ไต้หวันเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรณีที่มีข่าวเรื่องไต้หวันพบการระบาดของไข้หวัดหมูนั้นไม่เป็นความจริง และไม่มีความเกี่ยวข้องกับใดๆ กับหมู ซึ่งขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว และไม่ส่งต่อข่าวจนสร้างความสับสนต่อสังคมวงกว้างโดยกรมควบคุมโรคไต้หวันชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวว่า เป็นเพียงการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1 ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ระบาดทั่วโลกทุกปีแท้จริงแล้วไข้หวัดหมูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับหมูแม้แต่น้อย คำว่าไข้หวัดหมูเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกใช้เรียกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1 ที่มีการระบาดในปี 2009 และต่อมา WHO ได้เปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องดังกล่าวแล้ว ขณะที่การผลิตเนื้อสัตว์ของไทยนั้นได้มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยในอาหารระดับสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันไทยยังถือเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่สามารถป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร