การขาดเสรีภาพในการเลือกชีวิตของตนเอง

รายงานระบุว่าผู้คนยังมีความสุขในประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมกันน้อยลง และความเหลื่อมล้ำด้านความสุขได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายประเทศและภูมิภาคของโลก “Helliwell กล่าวเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจากข้อมูลปี 2012-15 กับข้อมูลปี 2548-11 ประเทศภูฏานซึ่งเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงด้านการวัดความสุขมวลรวมประชาชาติของประชาชนอันดับที่ 1

ในความเสมอภาคด้านความสุขตามมาด้วยคอโมโรสและเนเธอร์แลนด์ ซูดานใต้เซียร์ราลีโอนและไลบีเรียมีความไม่เท่าเทียมกันสูงสุดในความสุข ประเทศอาจมีคนร่ำรวยและคนยากจนจริงๆคนจนและคนจนไม่มีเงินเพียงพอที่จะสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเองเขากล่าว หรือคนอาจมีเงิน แต่ไม่มีการสนับสนุนทางสังคมหรือเพื่อนหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการทุจริตของรัฐบาลหรือการขาดเสรีภาพในการเลือกชีวิตของตนเอง