การบาดเจ็บของเซลล์ประสาท

กิจกรรมของคลื่นสมองนั้นต่ำกว่าในผู้ที่มี TBI ที่ไม่รุนแรงในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า ventromedial ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพยาธิสภาพของอารมณ์และความวิตกกังวล ภูมิภาคนั้นมีความสำคัญในการควบคุมกิจกรรมในอะมิกดาลาซึ่งดำเนินการอารมณ์เช่นความกลัวความวิตกกังวลและความก้าวร้าว การบ่งชี้ว่าการบาดเจ็บของเซลล์ประสาทที่ส่งแรงกระตุ้นระหว่างเซลล์ประสาทอื่น ๆ

ยังสามารถนำไปสู่การลดลงของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเองในคลื่นสมองซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการบาดเจ็บรุนแรงต่อเยื่อหุ้มสมองก่อนการเกิด ventromedial การศึกษาครั้งแรกของหวางกล่าวว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้อย่างอ่อนโยนมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดคลื่นแกมม่าในระดับสูงผิดปกติในผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองเรื้อรัง การทำงานของสมองที่ลดลงในเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า ventromedial เป็นการค้นพบใหม่ด้วย