การหักภาษีสำหรับดอกเบี้ยจ่ายสำหรับสินเชื่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอให้เพิ่มข้อ จำกัด การหักภาษีสำหรับดอกเบี้ยจ่ายสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยR s. 1.5 แสนน่าจะนำกำลังใจบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเจ้าของบ้านเป็นครั้งแรก การหักเงินซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 3.5 แสนใช้งานได้กับสินเชื่อที่ถูกลงโทษในช่วงปีงบประมาณปัจจุบันและสำหรับบ้านที่มีมูลค่าสูง สิ่งนี้จะแปลความได้เปรียบราว ๆอาร์เอส 7 แสนแสน

ให้กับผู้ซื้อบ้านระดับกลางตลอดระยะเวลากู้ 15 ปี” เธอกล่าว ข้อเสนอเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเสนอราคาเพื่อเพิ่มส่วนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเพื่อที่จะให้แรงผลักดันต่อไปผมเสนอให้อนุญาตให้มีการหักเพิ่มเติมถึงR s. 1.5 แสนสำหรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืมถึง 31 มีนาคม 2020 สำหรับการซื้อบ้านราคาไม่แพงมีมูลค่าถึงR s. 45 แสน งบประมาณยังเสนอให้เพิ่มขีด จำกัด ของพื้นที่พรมที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง จาก 30 ตารางเมตรเป็น 60 ตารางเมตรในภูมิภาคและจาก 60 ตารางเมตรเป็น 90 ตารางเมตรในพื้นที่นอกเมือง มุ่งเน้นไปที่การปฏิรูปกฎหมายการเช่าและในข้อเสนอที่น่าจะทำให้ผู้เช่าพึงพอใจกล่าวว่าในไม่ช้ากฎหมายการครอบครองแบบจำลองจะถูกหมุนเวียนไปยังสหรัฐอเมริกา