ตึกระฟ้าผ่านสองหอคอยที่มีที่อยู่อาศัย

ความสำคัญของที่พักพิง ถนนหาดโครงการอุปถัมภ์และหุ้นส่วนครอบคลุมบล็อกทั่วทั้งเมืองและรวมเอาประเพณีสิงคโปร์ของตึกระฟ้าผ่านสองหอคอยที่มีที่อยู่อาศัยและพื้นที่สำนักงาน แต่ที่ซับซ้อนมีการตั้งค่าแนวโน้มใหม่ ๆ ผ่านหลังคากระเพื่อมขนาดใหญ่ที่ embodies ที่เรียบง่าย แต่นวัตกรรมแนวคิด – กำบัง
“ความต้องการคือที่พักพิงและการป้องกัน”

โจนาธานพาร์ทซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ บริษัท ที่เป็นผู้นำในโครงการกล่าว ในอากาศร้อนร้อนเช่นสิงคโปร์จำเป็นที่จะต้องเย็นและปกป้องผู้คนจากแสงแดดโดยตรงและหลบฝนจากฝนตกอันดับสูงในรายการของลำดับความสำคัญ “ฝนตกมาก”