“ทำหน้าที่เป็นบทเรียนสู่สังคม”

สมาชิกสภาผู้บริหารรัฐตรังกานูชื่อ Satiful Bahri Mamat ปกป้องการลงโทษโดยบอกว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ “ทรมานหรือถูกทำร้าย” และได้ถูกนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อ “ทำหน้าที่เป็นบทเรียนสู่สังคม” คู่นี้มีการระบุตัวตนไม่ถูกเปิดเผยถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่บังคับบัญชาอิสลามเมื่อเดือนเมษายนหลังจากที่พวกเขาพบในรถในจัตุรัสสาธารณะในตรังกานู

เมื่อเดือนที่ผ่านมาพวกเขาได้รับสารภาพผิดกฎหมายอิสลามและถูกตัดสินให้ปรับโทษและปรับเงินจำนวน RM3,300 (800, 619 ปอนด์) องค์การความช่วยเหลือหญิงกล่าวว่า “การกระทำทางเพศระหว่างผู้ใหญ่สองคนที่ได้รับความยินยอมไม่ควรถูกลงโทษโดยเด็ดขาด”