บทบาทของความทุกข์ยากในช่วงต้นชีวิต

ถูกสูดดมเพื่อให้สามารถเข้าถึงสมองได้ทันที การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามันลดสัญญาณทางเดินหายใจทางกายภาพของความวิตกกังวลและความเจ็บปวดในรูปแบบของการเจ็บป่วย ผลการรักษานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อใช้ amiloride ในร่างกายเนื่องจากไม่ได้ข้ามอุปสรรคในเลือดและไม่ถึงสมอง บทบาทของความทุกข์ยากในช่วงต้นชีวิต

การศึกษาขึ้นอยู่กับการวิจัยหลายปีเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กที่ส่งผลต่อยีนของพวกเขาอย่างไร Dr. Battaglia กล่าว ความทุกข์ยากในวัยเด็กเช่นการสูญเสียหรือการแยกจากพ่อแม่เพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของความวิตกกังวลและความเจ็บปวดท่ามกลางปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ในระดับโมเลกุลประสบการณ์ชีวิตในเชิงลบเหล่านี้เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในยีนบางชนิดของครอบครัว ASIC ในขณะที่ดีเอ็นเอเองไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานจะได้รับผลกระทบ