ประโยชน์จากมาตรการภาษีอฟต้าได้เพิ่มขึ้น

มีแหล่งกำเนิดสินค้าหลายประเภท แต่สินค้าที่ใช้ในการค้าภายในอาเซียนเรียกว่า “แบบฟอร์ม D” เขาอธิบาย มูลค่ารวมของการส่งออกของไทยที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการภาษีอฟต้าได้เพิ่มขึ้นจาก 19.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2558 เป็น 23.8 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2560 กรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่ามูลค่ารวมของการส่งออกที่จะได้รับสิทธิในการจูงใจด้านภาษี

ของ Afta ในปี 2017 มีมูลค่า 37.76 พันล้านเหรียญ (1.23 แสนล้านบาท) ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าธุรกิจในประเทศไทยจำนวนมากที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิอฟต้าไม่ได้ทำเช่นนั้นนายอดุลย์กล่าว กรมการค้าต่างประเทศกำลังส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนผ่านโครงการ Young Entrepreneur Network Development (YEN-D)