ภูมิภาคที่มีความสูญเสียด้านการขนส่งมากที่สุด

ภูมิภาคที่มีความสูญเสียด้านการขนส่งมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของทั้งหมดทั่วโลกในปี 2561 ตามรายงานความปลอดภัยและการจัดส่งสินค้า การวิเคราะห์การศึกษาประจำปีรายงานการสูญเสียการจัดส่งสินค้ามากกว่า 100 ตัน มีรายงานการสูญเสียเรือรวม 21 ครั้งในเอเชียแปซิฟิกลดลงจากการสูญเสีย 46 ครั้งในปีที่แล้วโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ลดลง

อย่างมีนัยสำคัญและลดความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหลังจากฤดูพายุเฮอริเคน ในขณะที่การลดลงของความสูญเสียทั้งหมดได้รับการสนับสนุน แต่จำนวนเหตุการณ์การเดินเรือที่รายงานโดยรวมในเอเชียเพิ่มขึ้น 22% ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาตามการวิเคราะห์ข้อมูลจาก AGCS ที่มีประกัน 4,000 ลำ อย่างไรก็ตามนี่คือสาเหตุที่มากขึ้นของปริมาณที่แท้จริงของเรือที่ผ่านภูมิภาคมากกว่ามาตรฐานความปลอดภัยต่ำกว่ามาตรฐาน