มลพิษทางอากาศจากเครื่องยนต์ดีเซล

มลพิษทางอากาศจากเครื่องยนต์ดีเซลอาจเลวลงโรคภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นจากการด้อยค่าของปอดมากขึ้นเมื่ออนุภาคขนาดเล็กจะถูกกรองจากไอเสียผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจนี้อาจเกิดจากความจริงที่ว่าเทคโนโลยีการลดลงของอนุภาครวมถึงเทคโนโลยีที่นักวิจัยใช้เพิ่มปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ ในไอเสีย NO2 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศแห่งชาติได้รับการแสดง

เพื่อลดการทำงานของปอดและอาจเป็นสาเหตุของโรคหอบหืดในเด็ก ในการลดลงของอนุภาคไม่ได้เป็นการลดผลกระทบเฉียบพลันจากมลพิษทางอากาศและสารก่อภูมิแพ้ ก่อนหน้านี้เราแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่อการแพ้ของไอเสียดีเซลรวมถึงการไหลเวียนของอากาศลดลงในผู้ที่มีความอ่อนไหวทางพันธุกรรม แต่เราสงสัยว่าการกำจัดอนุภาคออกจากไอเสียจะช่วยลดผลกระทบเหล่านี้ได้หรือไม่