มาตรการในการควบคุมการใช้กัญชา

ศาสตราจารย์ดร. ธีระวรรณราชรัตน์ผู้อำนวยการแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้เตือนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายของกัญชาด้วยว่าเขากังวลว่ากัญชาอาจตกอยู่ในอันตรายของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ในการประชุมล่าสุดที่จัดโดย NLA ผู้เข้าร่วมการอภิปรายอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมการใช้กัญชาหลังจากที่ได้รับการรับรองแล้ว

ในขณะเดียวกัน Niyom ได้เตือนถึงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาปลอมที่ท่วมตลาด สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Niyom Termrisuk กล่าวว่าการทำฟาร์มกัญชาต้องทำในระบบปิดและผลลัพธ์ของมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของยาเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ตกอยู่ในมือที่ไม่ได้รับอนุญาต ในข่าวที่เกี่ยวข้องนายพลประยุทธไม่ได้ให้โอกาสในการใช้กัญชาในที่พักผ่อนหย่อนใจ