ม็อบเกษตรกรบุกกรุงเรียกร้องรัฐช่วยเหลือ 1.8 หมื่นล้าน

ม็อบเกษตรกรเตรียมบุกกรุงจัดชุมนุมร้องรัฐอนุมัติเงิน 1.8 หมื่นล้านช่วยเหลือเกษตรกรม็อบเกษตรกร นำโดยนายบุญลือ มรกฏจินดา ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยเตรียมนำเกษตรกรจำนวน 1,500-2,000 คนเข้ามาชุมนุมบริเวณกระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงการคลังอนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 18,000 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกร

ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้แกนนำเกษตรกรได้เสนอเงื่อนไขว่า หากกระทรวงการคลังสามารถดำเนินให้ตามข้อเรียกร้องและเป็นที่พอใจ จะทำการแยกย้ายกลับภูมิลำเนาโดยหากไม่ได้ตามข้อเรียกร้อง จะทำการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทัพภาคที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย สถาบันการเงิน 16 สถาบัน ต่อไป