สหรัฐฯได้เรียกร้องให้มีการเคารพรัฐธรรมนูญ

การชิงทรัพย์ทิ้งประเทศไว้กับคนสองคนที่อ้างว่าเป็นผู้บริหารรัฐบาล นายกฯ ได้ปฏิเสธที่จะออกจาก Temple Temple ของเขาโดยอ้างว่าการย้าย ประธานาธิบดีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและเรียกร้องให้มีการประชุมรัฐสภาได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียง ในขณะเดียวกันนาย Rajapaksa ได้สาบานต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และได้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สอดคล้องกับนาย Wickremesinghe ได้รับพอร์ตการปกครองของรัฐมนตรีในการเสนอราคาที่จะชนะการสนับสนุนของพวกเขาในรัฐสภา วิกฤติที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อผู้คุ้มกันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันที่ถูกไล่ออกยิงที่กลุ่มประท้วงนอกสำนักงานของเขาคู่แข่งในภูมิภาคกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด จีนแสดงความยินดีกับนาย Rajapaksa ในขณะที่อินเดียสหภาพยุโรปและสหรัฐฯได้เรียกร้องให้มีการเคารพรัฐธรรมนูญ