สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมงานพบว่าประตูทางออกมีมากมายเฉพาะในพื้นที่ที่มีการติดต่อทางด้านอาร์เอสน้อยหรือไม่มีเลยห่างจากทางเข้า การค้นพบทำให้รู้สึกถึงดร. Csordas “ถ้าทางเข้าและทางเข้าของแคลเซียมอยู่ใกล้กันมากเกินไปแคลเซียมบางตัวสามารถเข้าและออกไปข้างนอกได้โดยไม่ต้องทำอะไร ที่จะยังคงค่าใช้จ่ายพลังงานตั้งแต่เข้าแคลเซียมและออกผ่านประตูเหล่านี้

ทั้งสองต้องมีการลงทุนพลังงานขั้นพื้นฐานจาก mitochondrion “ผลดังกล่าวจะทำให้เซลล์ไม่มีสัญญาณความต้องการที่เหมาะสมในการสร้างพลังงาน นักวิจัยพบว่าการใส่ประตูทางออกที่ใกล้กับทางเข้าของ MCUC จะทำให้พลังงานของ mitochondria เพิ่มขึ้น ตำแหน่งทางเข้าและทางเข้าของแคลเซียมเข้าด้วยกันช่วยให้ mitochondria สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในขณะที่เครียดก็ตาม