อัตราธุรกิจวางภาระที่ไม่เป็นธรรมในร้านค้า

ผู้ค้าปลีกกว่า 50 รายรวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าได้เขียนจดหมายถึงอธิการบดีเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอัตราธุรกิจบริหารงานโดยครอบครัวกล่าวว่าอัตราธุรกิจวางภาระที่ไม่เป็นธรรมในร้านค้าและนำไปสู่การปิดร้านค้ามากขึ้นอัตราภาระทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับสูงเกินไปและเรากำลังจ่ายภาษีธุรกิจจำนวนรวมที่ไม่สมส่วน ในฐานะผู้ค้าปลีกเราอยู่ที่นี่มาประมาณ 150 ปี

และหวังว่าเราจะอยู่ต่ออีกประมาณ 1,500 ปี แต่สิ่งที่เราจะทำธุรกิจคือธุรกิจที่ยั่งยืนทางการเงินออนไลน์สถานที่ที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่ช่วยชุมชนสถานที่เล็ก ๆ เรามีร้านค้าบางร้านที่เราเคยมีมา 50 หรืออาจจะ 100 ปีทั่วประเทศและเราเห็นชุมชนเหล่านั้นทุกข์ทรมานและลดลงเราต้องการ ก่อนที่มันจะสายเกินไป