เซลล์ที่สร้างทางเดินลมหายใจ

ทั้งสองทีมออกเดินทางไปสร้าง Atlas ของเซลล์ที่สร้างทางเดินลมหายใจ โดยใช้เทคโนโลยีการเรียงลำดับเซลล์เดียวพวกเขาวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในเซลล์แต่ละหมื่นที่แยกได้จากสายการบินมนุษย์และเมาส์ หนึ่งเซลล์ต่อครั้ง การเปรียบเทียบรูปแบบของการแสดงออกของยีนและการใช้เซลล์ที่ได้รับการอธิบายไว้ก่อนหน้านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงทีมงานได้สร้างแคตตาล็อกที่สมบูรณ์แบบของเซลล์

และสถานะต่างๆรวมทั้งความอุดมสมบูรณ์และการกระจายของพวกเขา การวิเคราะห์ของทีมได้คัดเลือกอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของเซลล์ทั้งที่รู้จักและไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เซลล์ชนิดใหม่ที่พวกเขาตั้งชื่อว่าไอโอโนไซด์ในปอดกำลังโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากเซลล์เหล่านี้มีระดับCFTRสูงกว่าเซลล์อื่น ๆ