ตรวจเช็คสิทธิ์ ก่อน ธ.ก.ส. จะทำการ โอนเงินให้ เกษตรกร เป็นที่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน

เกษตรกร ซึ่งการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19  ก่อนหน้านี้ได้มีรายงานมาอย่างต่อเนื่องว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้โอนเงิน ช่วยเหลือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางคนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือทำการกรอกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ซึ่งในกรณีดังกล่าวกลุ่มบุคคลข้างต้นนี้ จะยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

เกษตรกร

หากใครที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี เกษตรกร ในกรณีนี้ ก็ขอให้รีบไปแจ้งเลขที่บัญชีอย่างโดยเร็วที่สุด

มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2020 ซึ่งหากผู้ใดที่รู้ตัวว่ามีสิทธิ์ในกรณีนี้ ก็ควรจะรีบไปแจ้งชื่อพร้อมรายละเอียดของตน ก่อนหน้านี้ได้มีคนที่ได้รับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ยอดเดียวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,000 บาท คุณรพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือ เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID 19  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม ไปจนถึง วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา  ได้ทำการโอนเงิน ไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 113 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ทำการโอนเงิน ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ 

ก่อน ธ.ก.ส. จะทำการ โอนเงินให้ เกษตรกร

นอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่ทำการอุทธรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการ คือได้ดำเนินการโอนเงิน ให้ไปทั้งหมดงวดเดียวเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทไปเป็นที่เรียบร้อยกว่า 979 ล้านบาท และมีเกษตรกร ที่ไม่สามารถโอนเงิน ให้ได้จำนวน 2,482 ราย เนื่องจากยังไม่ได้มาแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงิน ส่วนกลุ่มเกษตรกร ชุดที่ 2 จำนวน 8,717 ราย ในกรณีถ้าแจ้งเลขบัญชีไว้แล้วทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก็จะรีบดำเนินการโอนเงิน ให้เป็นที่แล้วเสร็จ 

ธ.ก.ส. โอนเงินให้ เกษตรกร

และหากใครที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี ก็สามารถเข้าไปแจ้งได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงิน ในกรณีนี้ก็ขอให้รีบไปแจ้งเลขที่บัญชีอย่างโดยเร็วที่สุด กระทรวงเกษตรก็จะได้ทำการเร่งประสานงานติดต่อ เกษตรกรให้โดยตรงหรือประสานงานผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่เกษตรกร อาศัยอยู่ เพื่อเร่งรัดเกษตรกร ให้ไปแจ้งเลขที่บัญชี ซึ่งการโอนเงิน จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2020 ซึ่งก็เป็นวันเดียวกับวันที่สิ้นสุดโครงการนั่นเอง 

ติดตามข่าวสารอีกมากมายที่ ข่าวเด่น ข่าวร้อน อัพเดตทุกชั่วโมง และ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้ ร้านนวดและร้านสปา เป็นสถานกักตัวทางเลือกจาก COVID 19