รัฐบาลช่วย แก้ไขปัญหาการว่างงาน ให้กับประชาชนและนักศึกษาจบใหม่ โดยดำเนินการจ้างงาน

แก้ไขปัญหาการว่างงาน ปัญหา COVID 19 ได้สร้างปัญหาการว่างงานให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางรัฐบาล จึงได้มีนโยบายในการจ้างงาน ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาจบใหม่ ผลกระทบจาก COVID 19 ได้มีผลกระทบต่อเรื่องของการ จ้างงาน ในประเทศไทยเป็นอย่างแน่นอน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทราบกันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า จะมีงาน Job Expo Thailand 2020 ที่จะมีการ จ้างงาน ในอัตราถึง 1 ล้านอัตรา

 แก้ไขปัญหาการว่างงาน

แก้ไขปัญหาการว่างงาน จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ กับโครงการ Job Expo Thailand 2020

ซึ่งเป็นความสำคัญสำหรับการที่จะก่อให้เกิดการ จ้างงานในครั้งนี้ และในกรณีของนักศึกษาที่จบใหม่นั้น ก็ได้มีความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีที่จะ จ้างงาน นักศึกษาที่จบใหม่เป็นจำนวน 260,000คน โดยที่รัฐบาล นั้นจะใช้งบประมาณ 19,000 ล้านบาท เพื่อช่วยจ่ายเงินเดือนให้ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม 

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2021 โดยทางคุณอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ให้สอดคล้องกับโครงการ Job Expo Thailand 2020 ซึ่งเป็นโครงการจ้างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่

รัฐบาล ได้ช่วย แก้ไขปัญหาการว่างงาน

โดยทางภาครัฐและภาคเอกชนของกรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน ได้มีการพิจารณากรอบวงเงินเอาไว้ประมาณ 19,462 ล้านบาท เพื่อที่จะนำไปช่วยส่งเสริมในกรณีดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือ การที่จะช่วยเหลือการจ้างงาน ให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ให้ได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยกลุ่มเป้าหมายนั้นก็จะเป็นประชาชนและเป็นผู้ที่จบการศึกษาใหม่ประมาณ 260,000 คน  

การว่างงาน

โดยแผนการ การใช้จ่ายของรัฐบาล นั้นก็คือ จะทำการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือนให้ 50 เปอร์เซ็นต์ กับผู้จบการศึกษาใหม่ตามอัตราเงินเดือนและแยกตามวุฒิการศึกษา ซึ่งเงินอุดหนุนนี้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2021

ซึ่งเงื่อนไขก็คือ ทางนายจ้างจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมและต้องไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับทั้งผู้ที่จบการศึกษาใหม่และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน และลดปัญหาการว่างงาน รวมถึงนายจ้างและสถานประกอบการก็ยังจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และทาง รัฐบาล เองก็จะได้รับรายได้กลับมาในเรื่องของ การชำระภาษีด้วยเช่นกัน

ติดตามข่าวสารอีกมากมายที่ ข่าวเด่น ข่าวร้อน อัพเดตทุกชั่วโมง และ ตรวจเช็คสิทธิ์ ก่อน ธ.ก.ส. จะทำการ โอนเงินให้ เกษตรกร เป็นที่แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน