สารเคมีทางการเกษตร อย่างพาราควอต และคลอร์ไฟริฟอสที่มีความอันตราย ต่อร่างกายมนุษย์

          สารเคมีทางการเกษตร อย่างที่รู้กันดีแล้วว่าสารเคมี ที่เป็นวัตถุอันตราย ต่าง ๆ ได้มีผลเสียต่อสุขภาพของคนเรามาอย่างช้านาน ดังนั้นจึงได้มีองค์กรที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความห่วงใยประชาชนด้วยการออกเสียงแบรนด์สินค้าทางการเกษตรที่มีสารเคมี มากจนก่อให้เกิดอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิต

สารเคมีทางการเกษตร

ได้มีมติออกมาแล้วว่าห้ามใช้ พาราควอต และ คลอร์ไฟริฟอส เป็น สารเคมีทางการเกษตร ที่อันตราย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2020 ได้มีการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 3  ได้มีมติออกมาแล้วว่าห้ามใช้ พาราควอต และ คลอร์ไฟริฟอส (สารเคมีอันตราย ทางการเกษตร) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2020 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ยังมีเสียงสะท้อนจากประชาชนมาออกมาว่า เกษตรกรยังไม่สามารถหาสารทดแทนมาใช้ได้ และหลังจากที่มีคำสั่งออกมาว่าห้ามใช้สารเคมี ดังกล่าว จึงทำให้ต้นทุนในการทำการเกษตรของเกษตรกรสูงขึ้น จนเป็นเหตุทำให้มีการลงมติกันอีกหนึ่งรอบ   

คลอร์ไฟริฟอส

ปรากฏว่าผลลงมติได้ออกมาคือ 20 เสียงต่อ 4 เสียง ไม่ทบทวนการแบน ซึ่ง คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุ อันตราย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ อันตราย ครั้งที่ 3 มีมติ 20 ต่อ 4 เสียง ที่ไม่เห็นด้วยให้ทบทวนมติ และยกเลิกการใช้สารเคมี ทางการเกษตรให้ถือเป็นที่สิ้นสุดจากกรรมการทั้งหมดที่มี 27 ท่าน 

ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่สมควรทบทวนการออกประกาศที่ให้ยกเลิกใช้ สารเคมี ดังกล่าวก่อนหน้านี้ เนื่องจากมติเดิมที่ประกาศเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้ให้เหตุผลว่าสารเคมี ดังกล่าวนั้นเห็นเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่า เป็นสารอันตราย ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ และถ้าในกรณีที่มีผู้มาร้องเรียนให้ไปทบทวนในประเด็นกรณีดังกล่าว  ทางการก็จะไม่พิจารณาอีกโดยเด็ดขาด

พาราควอต

ส่วนทางด้าน คุณอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า  การที่จะหาสารทดแทน พาราควอต และ คลอร์ไฟริฟอส นั้น  ก็จะเป็นเรื่องของกรมวิชาการเกษตรให้รับไปดำเนินการหาสารทดแทนต่อไป นอกจากนั้นยังยอมรับว่าการแบน สารเคมี อันตราย อย่าง พาราควอต และ คลอร์ไฟริฟอส เป็นเหตุทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 

แต่ยืนยันว่าจะหาวิธีในการควบคุมศัตรูพืชและลดต้นทุนในการผลิตซึ่งระบุว่า อาจจะเป็นวิธีการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยมาทำเกษตรแปลงใหญ่เพื่อที่จะใช้เครื่องจักรรวมถึงการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการทำตลาดของเกษตรปลอดสารเคมีหรือว่าเกษตรอินทรีย์ เพื่อที่จะเข้ามาช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้น

ติดตามข่าวสารอีกมากมายที่ ข่าวเด่น ข่าวร้อน อัพเดตทุกชั่วโมง และ ประชาชนสูดกลิ่นของ สารเคมีอันตราย เข้าไป จากร้านรับซื้อของเก่า จนทำให้แน่นหน้าอก และหายใจไม่ออก