กรณี การทุจริตบัตรทอง ส่งผลให้ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ จำเป็นต้องยกเลิกคู่สัญญา

การทุจริตบัตรทอง สถานพยาบาลหลายแห่งได้กระทำการทุจริต ต่อสิทธิ์การรักษาพยาบาลของประชาชนจำนวนมาก จึงส่งผลให้ สปสช. ต้องดำเนินการยกเลิกคู่สัญญา กรณีการทุจริตบัตรทองทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าตรวจสอบการทุจริต รอบที่ 3 ปรากฏว่าพบสถานพยาบาลที่มี การทุจริต เพิ่มอีก 108 แห่งด้วยกัน 

การทุจริตบัตรทอง

การทุจริตบัตรทอง มีสถานพยาบาลที่มีการทุจริต เพิ่มอีก 190 แห่ง และมีประชาชนกว่า 2 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบ

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการยกเลิกคู่สัญญา ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เป็นต้นไป ซึ่งหากรวมการทุจริตทั้ง 3  รอบแล้วปรากฏว่า มีสถานพยาบาลที่มีการทุจริต เพิ่มอีก 190 แห่ง และมีประชาชนกว่า 2 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่สถานพยาบาลเหล่านี้ทุจริตบัตรทอง  แต่ถึงอย่างไรก็ยังจะสามารถที่จะไปรักษาต่อเนื่องได้ในสถานพยาบาลคู่สัญญาที่เหลืออีก 137 แห่ง โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนย้ายสิทธิ์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สรุปผลการตรวจสอบการทุจริต บัตรทองรอบที่ 3 อีก 108 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยพบว่ามีการทุจริต ในลักษณะการสวมสิทธิ์ผู้ป่วยเบิกจ่ายงบประมาณการปลอมแปลงเอกสารตรวจรักษาโรค และการบิดเบืยนข้อมูล ซึ่งมีลักษณะการกระทำผิดเหมือนกับการทุจริต รอบที่ 1 ซึ่งมีจำนวน 18 แห่ง และรอบที่ 2 อีก 64 แห่ง 

ทุจริตบัตรทอง

โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ยกเลิกคู่สัญญา การให้บริการบัตรทองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 นี้เป็นต้นไป สำหรับการทุจริต บัตรทองในสถานพยาบาลทั้งหมด 3 รอบ รวมทั้งหมดรวม 190 แห่ง

ซึ่งคิดมูลค่าความเสียหายนั้นเป็นจำนวนเงินกว่า 198 ล้านบาท โดยทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เรียกเงินคืนได้บางส่วนแล้ว พร้อมเร่งดำเนินคดีอาญาโดยได้แจ้งความเอาไว้กับกองปราบปรามให้ตรวจสอบต่อเนื่อง

ทุจริตบัตรทอง ยกเลิกคู่สัญญา

ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการทุจริต ดังกล่าว  จนทำให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำเป็นจะต้องยกเลิก ยกเลิกคู่สัญญาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังนั้นจะต้องรับยาต่อเนื่อง โดยให้นำบัตรประชาชนและเอกสารที่ทาง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งให้ ให้นำเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องได้เลยที่สถานพยาบาลคู่สัญญาบัตรทองที่ยังเหลืออยู่อีก 131 แห่งทันที

 โดยไม่ต้องลงทะเบียนย้ายสิทธิ์ซึ่งมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครปฐมน นทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการส่วนผู้ป่วยที่ชำระเงินให้กับสถานพยาบาลเป็นค่าประวัติผู้ป่วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ได้แจ้งว่า ขณะนี้ได้เร่งประสานงานให้ทางสถานพยาบาลคืนเงินให้กับทางผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อย ส่วนการทุจริต บัตรทองในรอบที่ 3 นั้น มีจำนวนอยู่ทั้งสิ้น 180 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาล 10 แห่ง คลินิก 98 แห่ง ซึ่งมีทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกอายุรกรรม คลินิกทันตกรรมทั้ง 108 แห่ง ครอบคลุมประชาชนที่ใช้บริการอยู่ประมาณ 1 ล้านคน และรวมกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมานั้น รวมและประมาณ 2 ล้านคนด้วยกัน

ติดตามข่าวสารอีกมากมายที่ ข่าวเด่น ข่าวร้อน อัพเดตทุกชั่วโมง และ เจ้าหน้าที่ ห่วงความปลอดภัยของชาวบ้าน จึงได้พยายามจับ แม่ลูกหมีหมา ทั้ง 3 ชีวิตคืนสู่ธรรมชาติ