พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ส่งมอบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก คนใหม่ให้กับ พล.อ.ณรงพันธ์ จิตต์แก้วแท้ แล้ว

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ต่างเป็นที่ยินดีและชื่นชมสำหรับเหล่าทหารที่มีต่อ ผู้บัญชาการทหารบก คนใหม่อย่างพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งสำคัญมาก่อน     

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2020 ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ผู้บัญชาการทหารบกพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ จึงได้นี้มีพิธีส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้บัญชาการทหารบกท่านใหม่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ โดยท่านได้แจ้งว่าพร้อมสานต่อจากพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้กล่าวว่า ตนนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ปกป้องสถาบันและสร้างสันติสุขตลอดมา

นอกจากนั้นยังมีความมั่นใจว่าจะทำให้กองทัพบกนั้นเป็นปึกแผ่นเดียวกันพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกได้ทำพิธีรับส่งหน้าที่ต่อให้กับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 42 โดยกองทัพบกได้มีการสวนสนามจากทหารกองเกียรติยศ โดยให้ทั้งผู้บัญชาการทหารบก และว่าที่ ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ลงนามเอกสารและส่งมอบธงประจำกองทัพบก

พล.อ.ณรงพันธ์ จิตต์แก้วแท้

โดยพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้อธิบายว่า ตนนั้นรู้สึกภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ปกป้องสถาบันและสร้างสันติสุขตลอดมา และมั่นใจว่าพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้นั้น มีประสบการณ์และมีจิตวิญญาณของทหาร สามารถปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยได้ ส่วนด้านของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ยืนยันว่าจะสานต่อภารกิจและหน้าที่ตามอุดมการณ์ของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนากองทัพบกให้มีเจริญก้าวหน้าและเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงและค้ำจุนชาติ โดยผู้บัญชาการทหารบก คนใหม่ได้ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องการเมือง ตามที่เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยแจ้งว่าเตรียมพบกันวันที่ 6 ตุลาคม 2020 ซึ่งเป็นวันเรียกประชุมผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเป็นครั้งแรก  

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ส่งมอบ

สำหรับพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 22 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 13 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำชุดที่ 73  และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่น 

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ แม่ทัพภาคที่ 1 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เตรียมเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ 42 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2020 นี้

ติดตามข่าวสารอีกมากมายที่ ข่าวเด่น ข่าวร้อน อัพเดตทุกชั่วโมง และ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ได้เข้าตรวจค้นรถกระบะบรรทุกของ ได้พบกับ ยาเสพติดจำนวน 18 ล้านเม็ด