เตรียมตัวให้พร้อม รัฐบาลประกาศแล้ว 6 สถานที่คลายล็อคดาวน์เพิ่มในเดือนกรกฎาคม

โฆษกกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง ได้แถลงผลการประชุมจากศบค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ว่าจะทำการคลาย ล็อคดาวน์ เพิ่ม ณ 6 สถานที่ทั่วกรุงเทพมหานคร หลังจากที่ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 40 วัน ดังต่อไปนี้

รัฐบาลประกาศแล้ว 6 สถานที่คลาย ล็อคดาวน์ เพิ่มในเดือน กรกฎาคม

ล็อคดาวร์1

1.โรงเรียน สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย – เปิดให้มีการเรียนการสอนแบบปกติ โดยอยู่ในความควบคุมของกรมควบคุมโรคระบาด และหลังจากการ เปิดล็อก ดาวน์สถานการศึกษานี้จะทำการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหนึ่งเดือน หากเกิดการระบาดอีกจะทำการปิดสถานศึกษาอีกตามเดิม ทั้งนี้ในหลายประเทศทั่วโลกที่ทำการคลายล็อกดาวน์ เฟสสอง โควิดก็กลับมาระบาดอีกครั้งโดยมีโรงเรียนและสถานศึกษาเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยง ดังนั้นไทยเองจึงต้องระวังและดูแลสถานศึกษาเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน

2.ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก อนุญาตให้เปิดบริการได้ถึงเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ยังคงขอความร่วมมือจากทุกคนให้ดูแลรักษาความสะอาด สวมหน้ากากอนามัย และป้องกันตัวเองตามหลักที่กรมควบคุมโรคระบาดได้แจ้งไปก่อนหน้านี้

3.สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง อนุญาตให้กลับมาเปิดได้อีกครั้ง แต่จะต้องมีการจำกัดคนที่เข้าใช้ รวมถึงการจัดโต๊ะที่มีการเว้นระยะห่าง ผู้ที่แสดงบนเวทีจะต้องมีฉากกั้น และไม่อนุญาตให้มีพื้นที่สำหรับเต้นที่ให้ผู้คนมารวมตัวกันโดยเฉพาะ สามารถเต้นได้ที่โต๊ะของตัวเอง ทั้งนี้จะไม่มีการบริการที่ให้พนักงานมาดื่มกินใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สาเหตุที่ยังคงต้องคุมเข้มเพราะสถานบริการเป็นอีกหนึ่งสถานที่เสี่ยงของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในเฟสสอง หลังจากที่มีคลายล็อกดาวน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

ล็อคดาวร์2

4.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงที่โรงแรม ที่เปิดให้บริการก่อนหน้านี้นั้น อนุญาตให้ขยายเวลาจำหน่ายสุราได้เพิ่มอีก 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ยังคงต้องอยู่ในการควบคุมของทางกรมควบคุมโรคระบาดและจำกัดผู้เข้าใช้บริการที่โรงแรมและร้านอาหารต่อไปเพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งของโควิด-19

5.ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งแต่ต้องจำกัดคนและชั่วโมงในการเล่น น้อกจากนี้จะต้องมีการทำความสะอาดร้ายทุก ๆ สองชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

6.อาบอบนวด โรงน้ำชา ก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งเช่นกัน ทว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมของทางกรมควบคุมโรคระบาด มีการดูแลความสะอาด และผู้ที่เข้าใช้บริการจะต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ