สังคมฝรั่งเศส ศาสนาที่เป็นทุกอย่างของชีวิต กับหลักเสรีที่อิงกับความเห็นคนส่วนมาก

          สังคมฝรั่งเศส ที่ช่วงนี้เหตุการณ์ฆาตกรรมในฝรั่งเศสกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากความโกรธแค้นของผู้นับถือศาสนาอิสลามในฝรั่งเศสที่ถูกล้อเลียนศาสดา จากภาพวาดและสื่อต่าง ๆ ถึงกระนั้นมันมีบริบทที่มากกว่าแค่การฆาตรกรรมคดีหนึ่ง ซึ่งวันนี้จะนำมาอธิบายเพื่อให้เห็นภาพว่าสังคมของฝรั่งเศสก็มีเรื่องที่เป็นปัญหาเช่นกัน ในประเด็นของระบบสังคมที่ให้เสรีภาพ ที่มักไปกระทบกับหลักการของศาสนาที่มีอิทธิพลกับทุกส่วนของชีวิตสำหรับผู้นับถือ  

สังคมฝรั่งเศส

สังคมฝรั่งเศส จากสภาพสังคมและมุมมองทางศาสนา ทำให้เกิดแนวคิดที่ต้องการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการตอบโต้และปกป้องศาสนาอิสลาม

          ในสังคมฝรั่งเศสมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้นับถือศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมด คือผู้อพยพ จากแอฟริกาและตะวันออกกลาง ที่เลือกเดินทางเข้ามาเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ที่นี่ แต่สิ่งที่ต้องยอมรับจากการอพยพเข้ามานับล้านคน คือเรื่องของการพำนักอยู่อย่างถาวร หรือการขอสัญชาติเพื่อเป็นพลเมืองของฝรั่งเศสที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้อพยพเหล่านี้จึงต้องอยู่อาศัยแบบไม่ได้รับการศึกษาและสวัสดิการเหมือนพลเมืองฝรั่งเศส ฉะนั้นเมื่อพวกเขาอยู่อาศัยไปนานวันนับแรมปี

ศาสนาอิสลามในฝรั่งเศส

พวกเขาจึงกลายเป็นพลเมืองหางแถว ที่มีฐานะยากจน อีกทั้งยังถูกกดขี่และดูถูกจากเจ้าของบ้านอย่างฝรั่งเศส ทั้งในเรื่องการเข้ามาสร้างความเดือดร้อน เป็นต้นต้นเหตุการณ์ก่ออาชญากรรม ทำให้มหานครปารีสที่ได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพที่สวยงามกลายเป็นสลัมแหล่งเสื่อมโทรม และเรื่องที่เป็นประเด็นที่สุด คือการมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลฝรั่งเศสที่อาจเป็นการกดทับศาสนาอิสลาม อาทิ ห้ามใส่ฮิญาบในที่สาธารณะ เพราะอาจเป็นการปิดบังใบหน้าเพื่อก่อเหตุร้าย ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงอย่างมากในสังคม

          ภาวการณ์ถูกกดขี่ต่าง ๆ ที่ผู้อพยพได้รับทั้งจากสภาพสังคมและมุมมองทางศาสนา ทำให้เกิดแนวคิดที่ต้องการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการตอบโต้และปกป้องศาสนาอิสลาม ผ่านหลักสูตรการสอนที่กล่าวว่าการฆ่ามนุษย์ที่มุ่งทำลายศาสนาของพวกเขาไม่ใช่ผิดหากมีจุดมุ่งหมายเพื่อศาสนา นั่นจึงทำให้เกิดการฆาตกรรมต่อพลเมืองฝรั่งเศส จนนำไปสู่การปิดโรงเรียนสอนศาสนาใสที่สุด

สภาพสังคมและมุมมองทางศาสนา

          เหตุการทั้งหมดเล่านี้ เป็นที่เข้าใจได้ถึงความกดดันและความโกรธแค้นที่ถูกสะสมมานานสำหรับผู้อพยพบางส่วน แต่ในอีกมุมการใช้ความรุนแรงก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน เพราะจะทำให้เกิดความรุนแรงไม่รู้จบ อีกทั้งต้นตอของปัญหาจะไม่ถูกแก้ไข

ติดตามข่าวสารอีกมากมายที่ ข่าวเด่นอัพเดตทุกชั่วโมง และ ชาวเน็ตติดใจอยากดู ดีเบทการเมือง โพสต์สนั่นขอ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และโฟกัส จีระกุล