พิษโรคระบาดโควิด-19 ทำดัชนีความสุขของแรงงานไทยลดฮวบเหลือเพียงร้อยละ 59

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์คนตกงานทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้ดัชนีความสุขของคนทั่วโลกลดลง และประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน ทั้งนี้ด้วยพิษโรคระบาดโควิด-19 ทำดัชนีความสุขของแรงงานไทยลดฮวบเหลือเพียงร้อยละ 59 จากผลสำรวจของ Jobs DB

อัพเดต โรคระบาดโควิด-19 ทำดัชนีความสุขของแรงงาน

โรคระบาดโควิด-19 1

ทั้งนี้ผู้จัดการของบริษัท Jobs DB (ประเทศไทย) น.ส.พรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ ระบุว่าก่อนสถานการณ์โควิด ดัชนีความสุขของแรงงานไทยเคยอยู่ที่ร้อยละ 85 แต่กลับลดลงเหลือร้อยละ 59 ในระหว่างที่เกิดโรคระบาด

ซึ่งลดลงจากเดิมมากจนน่าเป็นห่วง ทั้งนี้ร้อยละ 46 ของคนทำงานโดยทั่วไปที่ Jobs DB ได้ทำการสำรวจมาระบุว่าชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นจากปกติ โดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานในสายงานประชาสัมพันธ์  งานโฆษณา รวมถึงสายงานการตลาดดิจิตอล E-commerce และ Social media เพราะเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานต่อวันยาวขึ้นเมื่อต้องทำงานอยู่ที่บ้าน

โรคระบาดโควิด-19 2

จากการสำรวจผู้ประกอบการสี่ร้อยบริษัท และพนักงาน 1,300 คน สรุปได้ว่าร้อยละ 25 ของพนักงานที่เข้ารับการสำรวจได้รับผลกระทบทางด้านสถานะของการทำงาน โดยร้อยละ 9 ของพนักงานถูกเลิกจ้าง, ร้อยละ 16 ของพนักงาน

ถูกหยุดงานแต่ยังคงสถานะลูกจ้างไว้อยู่ ทั้งนี้กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดมากที่สุดคือกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 16,000 บาทต่อเดือน มีการจ้างงานแบบสัญญาจ้าง มีอายุมากกว่า 45 ปี และทำงานให้กับบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน

โรคระบาดโควิด-19 3

ทว่าคนที่ยังทำงานอยู่ก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน โดยร้อยละ 48 ต้อง Work From Home, ร้อยละ 27 ไม่ได้โบนัส, ร้อยละ 20 ไม่มีการปรับเงินเดือนขึ้น และร้อยละ 14 ถูกลดเงินเดือน ทั้งหมดนี้คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดัชนีความสุขของแรงงานไทยลดฮวบเหลือเพียงร้อยละ 59 ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นี้ นอกจากนี้ผลสำรวจจากเครือข่ายพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานสหประชาชาติ ที่ได้จัดอันดับดัชนีความสุขของประชาชนทั่วโลก หรือ World Happiness Report 2020 พบว่าความสุขของคนไทย (กรุงเทพมหานคร) ในปีนี้ลดลงมาอยู่ที่อันดับ 56 ซึ่งเมื่อปีที่แล้วอยู่อันดับที่ 52 และในสามปีก่อนหรือในปี 2017 จัดอยู่อันดับที่ 32 เรียกได้ว่าความสุขของคนไทยลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว ได้แต่หวังว่าเมื่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลาย เศรษฐกิจของไทยและทั่วโลกจะดีขึ้นและมีคุณภาพความสุขที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ข่าวเด่น เทรนด์ทวิตเตอร์ เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้