กรมอุทกศาสตร์ ประกาศเตือน กทม. เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กรมอุทกศาสตร์ ประกาศเตือน กทม. หรือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ให้เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอาจเพิ่มปริมาณสูงขึ้น อาจทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงระหว่างวันที่ 19 จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา  06.00 น. ถึง 15.00 น. ซึ่งจะตรงกับประเพณีวันลอยกระทง ประกาศเป็นฉบับที่ 22 โดยให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังและติดตามข่าวสารของระดับน้ำอย่างต่อเนื่อง   

กรมอุทกศาสตร์ ประกาศเตือน กทม.

ระหว่างวันที่ 19 จนถึง 28 พฤศจิกายน 2564 กรมอุทกศาสตร์ ประกาศเตือน กทม. เสี่ยงระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

ซึ่งในช่วงนั้นอาจจะเกิดมรสุมพายุพัดเข้าบริเวณอ่าวไทย และจะทำให้มีการปล่อยน้ำออกทางท้ายเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย จึงทำให้สาเหตุดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัพเดตทุกชั่วโมง บริเวณกองทัพเรือ อาจมีระดับน้ำอาจเพิ่มปริมาณสูงถึง 1.80 – 2.00  เมตร จากระดับน้ำปกติ และระดับน้ำบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จะสูงขึ้นถึง 1.70 – 1.90 เมตร จากระดับน้ำปกติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวหรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้โปรดเตรียมตัวและระมัดระวังระดับน้ำที่จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวนี้ในช่วงเวลาที่ทางกรมอุทกศาสตร์ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนได้มีความตระหนักถึง และให้ระมัดระวังในเรื่องของระดับน้ำในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนี้เป็นอย่างมาก

กรมอุทกศาสตร์ ประกาศเตือน กทม. เสี่ยงระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

ดังนั้นจึงได้มีการประกาศเตือนจากกรมอุทกศาสตร์ ในเรื่องของมรสุมพายุที่เคลื่อนมาปกคลุมอ่าวไทย ที่เป็นภาวะทำให้ปริมาณน้ำที่จะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่ได้กล่าวมานี้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมรับมือ ถึงปัญหาของระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง พร้อมทั้งมีหนังสือประกาศจากกรมอุทกศาสตร์ และนำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และข่าวจากต่างประเทศ ผลกระทบจาก พายุโนอึล ทำให้ฝนตกหนักและน้ำท่วม ที่น่าติดตาม

17 พฤศจิกายน 2564 กรมอุทกศาสตร์ ประกาศเตือน กทม.

ในเพจของกรมอุทกศาสตร์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นที่ล่วงหน้า และได้บอกกล่าวต่อๆกันสำหรับผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ให้รับทราบและรับรู้กันอย่างทั่วถึง เพราะช่วงในวันลอยกระทงนี้จะมีผู้คนออกมาลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก จึงให้ทุกท่านได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมานั่นเอง