รายงานสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,532 ราย

จาก รายงานสถานการณ์เชื้อโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยพกยอดผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ซึ่งก็ยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังสามารถควบคุมโรคได้ และต้องมีการพึงระวังรวมถึงตั้งรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันอย่างเข้มงวด ซึ่งสถานการณ์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราจะพาทุกท่านไปดูยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของวันนี้กันเลย 

รายงานสถานการณ์เชื้อโควิด-19

รายงานสถานการณ์เชื้อโควิด-19 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย

จากสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมา อัพเดททุกโมง ที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในทุกๆวัน โดยเชื้อโควิด-19 ที่พบหนึ่งในนั้นเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าโอมิครอน ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อในวันนี้มีจำนวนถึง 2,532 ราย รวมถึงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวน 22 ราย โดย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2,412 ราย มีการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนแบบเชิงรุกพบ 37 ราย พบผู้ติดเชื้อจากเรือนจำจำนวน 23 ราย และผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศจำนวน 60 ราย

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จากกรมควบคุมโรค

จากการคาดการณ์พบว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยจะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งทำการวางแผนที่จะมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง เผย เมืองปลอดภัยน่าเที่ยว ที่สุดในโลกต้อนรับปีใหม่หลังโควิด-19 และทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องมีการเร่งให้ประชาชนมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของทางมาตรการ และให้คำแนะนำกับประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงอย่างที่ผ่านมา 

รายงานสถานการณ์เชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย

จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาเป็นสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564  ซึ่งยังคงเป็นจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะควบคุมได้ จึงให้ประชาชนทุกท่านโปรดระมัดระวังกับเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่นี้ โดยวิธีการป้องกันตนเองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ระบุไว้ หาทุกท่านทำตามแน่นอนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะไม่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด