ราคาน้ำมัน พุ่งอย่างต่อเนื่อง ที่มีความผันผวนตลอดเวลา

ในตอนนี้ ราคาน้ำมัน ถือว่ามีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโลก อีกทั้งปัญหาสงครามที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นดีดตัวขึ้นอยู่ตลอดเวลา จนทำให้หลายบ้านเริ่มที่จะจอดรถเอาไว้ แล้วเลือกหันมาใช้รถระบบสาธารณะแทน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และนอกจากนี้เองธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับระบบขนส่งที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้า ก็ต่างได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน เพราะต้องแบกต้นทุนที่สูงขึ้นแต่รายรับเท่าเดิม กับค่าน้ำมันที่ยังมีแนวโน้มปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรือ แม้แต่ต่างประเทศเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน ข่าวเด่น ข่าวร้อน โดยในบางประเทศนั้นถึงขั้นวิกฤตที่ขาดแคลนน้ำมันกันเลยทีเดียว และรวมไปถึงนโยบายที่ให้หันมาใช้พลังงานสะอาดกัน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กำลังผลิตน้ำมันนั้นลดน้อยลงไปอีกด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตอลดเวลา

 ราคาน้ำมัน

รับมือกับวิกฤต ราคาน้ำมัน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            โดยในตอนนี้ราคาน้ำมันโลกถือว่ามีความผันผวนอยู่ตลอด เพราะมีการเปลี่ยนแทบจะตอลดเวลา เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองและปัจจัยหลาย ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน จึงทำให้หลาย ๆ ประเทศต้องเรียกประชุมด่วนกับราคาน้ำมันที่ดูจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ราคาทองผันผวน ภายในชั่วโมงเดียวปรับขึ้นลง 5 ครั้ง อาจเป็นผลจากราคาในตลาดโลก

ราคาน้ำมัน พุ่งอย่างต่อเนื่อง

            และถึงแม้ประเทศไทยจะมีการส่งออกน้ำมัน แต่ราคาในประเทศก็ยังถือว่าสูงไม่น้อยเลย อีกทั้งประชาชนเองก็ได้รับความเดือดร้อนกับวิกฤตราคาน้ำมันในครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน เพราะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามไปด้วย จนบางคนก็ต้องเลือกเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะแทน

มือกับวิกฤต ราคาน้ำมัน

            อีกทั้งการตึงราคาก็ถือว่ายังไม่มากเท่าที่ควร เพราะในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะไปถึงลิตรละ 40 บาท และขนาดน้ำมันดีเซลเอง ราคาของน้ำมันชนิดนี้ก็ขยับตามกันมาติด ๆ เลย รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบขนส่งก็ออกมาเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลช่วยหาหนทางในการปรับราคาน้ำมันให้ลดลง เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจให้น้อยลง