ปลดล๊อก กัญชา พืชสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์หรือโทษอย่างไร

                ปลดล๊อก กัญชา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับพืชกัญชาที่พรรคภูมิใจไทย มีการหาเสียงมาอย่างยาวนานว่าจะสนับสนุนทำให้พืช กัญชาถูกกฎหมายและสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก และเกษตรกรหลายๆคนจะได้ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาเพื่อบริโภค และจำหน่ายต่อไป อัพเดททุกชั่วโมง แต่เมื่อกฎหมายผ่านออกมา กระแสตีกลับของกลุ่มคนหลายๆกลุ่ม ก็ไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมด เนื่องจากมองว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเสรี แต่ก็ไม่มีกฎหมายคอยควบคุม และอาจจะส่งผลกระทบกับเยาวชน รวมถึงทุกๆคนที่ใช้พืชชนิดนี้เพื่อสันทนาการ

ปลดล๊อก กัญชา

                เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้พืชกัญชา ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไปสามารถที่จะปลูก ใช้ประโยชน์ นำเข้าและจำหน่ายได้ รวมทั้งยังยกเลิกความผิดฐานผลิต นำเข้าหรือส่งออก มีไว้ในครอบครองหรือจำหน่าย ในส่วนของรายละเอียดโดยรวมก็คือ อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อาจจะมีข้อห้ามอยู่เพียงเล็กน้อย คือการห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามจำหน่ายแก่ผู้เยาว์ สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ให้นมบุตร และถึงแม้ว่าพืชสมุนไพรชนิดนี้จะมีประโยชน์แต่บางมุมมอง ก็มีโทษและเป็นความห่วงใยของผู้ที่เกี่ยวข้อง สายเขียวเฮ! ที่ตอนนี้รัฐบาลปลดให้ กัญชาถูกกฎหมายแล้ว ราคาที่ถูก และปลูกเองได้

ปลดล๊อก กัญชา ใช้อย่างมีสติ

ปลดล๊อก กัญชา ใช้อย่างมีสติคุณมากประโยชน์อนันต์

                ข่าวเรื่อง กัญชามีการนำเสนอจากสื่อต่างๆมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลดล็อค และได้รับการยอมรับว่าถูกกฎหมาย ผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ทำให้ผู้คนที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้สับสนและสงสัย เนื่องจากร้านอาหารบางที่บางแห่ง มีการผสมกัญชาลงไป และไม่มีการจำกัดในเรื่องของปริมาณ รวมทั้งการควบคุมสารออกฤทธิ์ อย่าง thc หลายคนแพ้สารตัวนี้ มีอาการมึนเมา และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นผู้สูงอายุ มีรายงานว่าเป็นสาเหตุมาจากการเสพกัญชา ซึ่งจริงไม่จริงก็จะต้องมีการพิสูจน์กันต่อไป เรื่องนี้ได้รับการส่งต่อคำถามไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดออกมา และก็ยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่จะเป็นการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆได้

ปลดล๊อก กัญชา พืชสมุนไพร

                สำหรับคนที่เป็นสายเขียว และศึกษาถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก กัญชาอาจจะมีข้อโต้แย้ง ถึงเรื่องราวในแง่ลบที่เกิดขึ้น งานวิจัยหลายๆอย่างจากต่างประเทศ มีการพิสูจน์ว่าการที่คน 1 คนจะ overdose จากการเสพกัญชานั้นต้องใช้ในปริมาณที่สูงมากๆ เรียกว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ และหลายๆคนก็เรียกร้องให้มองพืชชนิดนี้ด้วยความยุติธรรมแต่ก็ยังสนับสนุนให้ทางภาครัฐ วางมาตรการที่รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อไป