เศรฐกิจโลก เข้าขั้นวิกฤตหนักหลังทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก  

โดย ณ ตอนนี้ เศรฐกิจโลก ถือได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตอย่างหนักเลยก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อเพลิงที่กำลังจะขาดแคลน หรือ อัตราเงินเฟ้อ อัพเดททุกชั่วโมง ที่ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบให้หลาย ๆ ประเทศถึงกับถังแตกเลยทีเดียวก็มี เนื่องจากค่าเงินที่มันลอยตัวสูงขึ้นจนทำให้คุณค่าของเงินนั้นแทบจะไม่มีค่าอะไรเลย อีกทั้งพวกข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ก็พากันขึ้นราคาจนประชาชนไม่ว่าจะเป็นทวีปไหน ๆ ต่างก็ออกกมาเรียกร้องให้รัฐบาลของตนรีบเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อีกทั้งในเรื่องของอาหารการกินซึ่งบางประเทศที่มีการนำเข้าก็นั้น ก็ได้รับผลกระทบไปเป็นอย่างมาก รวมถึงประเทศไทยของเราเองด้วย ซึ่งก็ถือว่าค่าของชีพเริ่มสูงเทียบเท่ากับหลาย ๆ ประเทศที่มีค่าแรงงานขั้นต่ำสูงกว่าเรามาก จนทำให้หลาย ๆ เริ่มเจอกับปัญหาในเรื่องของการเงิน และ ความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยจะสู้ดี อีกทั้งหนี้สิ้นครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

เศรฐกิจโลก เข้าขั้นวิกฤตหนัก

ผลกระทบของ เศรฐกิจโลก ที่เกิดมากจากสงคราม

แน่นอนว่าการเกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจ หรือ ประเทศเล็ก ๆ ก็ล้วนส่งผลกระทบกันทั่วอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นเรื่องของพลังงาน ที่ก็ขาดแคลนอย่างหนักจนทำให้ราคาของมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ ในเรื่องของการส่งออก ก็ต้องหยุดชะงักไปตาม ๆ กัน เพราะในหลายประเทศ เขาก็เริ่มที่จะเก็บเงินสดเอาไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในประเทศในยามฉุกเฉินนั่นเอง โควิดระลอกใหม่ ทำคนไทยขวัญผวา จากแหล่งขายส่งอาหารทะเลขนาดใหญ่ที่เป็นจุดแพร่เชื้อ

เศรฐกิจ ประเทศ

อีกทั้งยังทำให้เกิดความวุ่นวายในหลายภาคส่วน และหลาย ๆ ประเทศต่างก็ได้รับความเดือนร้อนจากเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน และในประเทศที่ยากจน หรือ ประเทศที่ยังต้องเพิ่งพาชาวต่างชาติ ก็ล้วนเริ่มมีปัญหาในเรื่องของสะเบียงอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จนต้องออกมาร้องขอให้ประเทศต่าง ๆ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้ว หรือ แม้แต่ประเทศที่มีความมั่งคั่งก็เริ่มที่จะต้องปรับตัวและลดงบประมาณให้น้อยตามลงไปจากวิกฤตในครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน