วันหยุดยาว การจราจรติดขัด ประชาชนในต่างจังหวัดได้ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันอย่างเนืองแน่น

การจราจรติดขัด ประชาชนจากต่างจังหวัด ได้เริ่มเดินทางกลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครกันอย่างมาก จาก วันหยุด ยาวที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มีการจราจรติดขัด หลายเส้นทางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในช่วง วันหยุด ยาวนั้นไม่มีกลุ่มฝน จึงส่งผลให้ผู้ที่จะเดินทางกลับมานั้น ค่อนข้างจะสะดวกสบายกันเลยทีเดียว 

การจราจรติดขัด

การจราจรติดขัด

ในขณะเดียวกันใน วันหยุดยาวนี้ ก็ได้มีประชาชนในต่างจังหวัดได้ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันอย่างเนืองแน่น จึงได้ส่งผลให้การจราจรติดขัด และชะลอตัวกันเล็กน้อยหลายเส้นทาง เช่น ถนนมิตรภาพ ตั้งแต่เนินกลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชศรีมา อย่างต่อเนื่อง มาจนถึง
บริเวณโค้งเขาจันทร์  อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีปริมาณรถที่หนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 8 กันยายน 2020 เมื่อเข้าสู่เส้นหนองแค เริ่มมีรถติด และมีรถสะสม เพราะว่ามีการสร้างสะพานต่างระดับ 

การจราจรติดขัดในวันหยุด

ส่วนที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้เกิดมีฝนตกและมีน้ำท่วมขังอย่างมาก  จึงส่งผลให้ การจราจรติดขัด สะสมหลายเส้นทางหลักของการจราจร ขณะที่ถนนสายเอเชียและถนนสายพหลโยธิน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักจากจังหวัดทางภาคเหนือนั้น  ได้เริ่มชะลอตัวสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ใช้ความเร็วที่ 60 ถึง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ประกอบกับมีรถเข้ามาจากหลายแห่งจึงทำให้การจราจรติดขัด 

ช่วง วันหยุด ที่ 4 ถึง 7 กันยายน 2020 ที่ผ่านมานี้ ปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการรถสาธารณะกว่า 7 ล้านคน  และจำนวนรถที่เข้าออกกรุงเทพมหานครมีมากกว่า 11 ล้านคันด้วยกัน ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ได้ให้รายละเอียดว่า ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ที่ 4 ถึง 7 กันยายน 2020 ที่ผ่านมานี้  พบว่ามีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะกว่า 7,968,080 คน ต่อ เที่ยว  มีปริมาณการจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครจำนวน 11,215,836 คัน  ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มาก 

วันหยุดกับรถติด

และพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 10,538,851 คัน ส่วนเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคม พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 325 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต 48 ราย บาดเจ็บ 309 ราย บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง ส่วนสาเหตุสำคัญนั้นเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด

และการจราจรติดขัดโดยกรุงเทพมหานคร ได้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการขับรถเร็วเกินกำหนดมากที่สุดคือ 32 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้องมีทั้งหมด 92 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 25 ราย บาดเจ็บ 115 ราย ซึ่งเกิดขึ้นที่ จังหวัดราชบุรีและ จังหวัดสุพรรณบุรีมากที่สุด จังหวัดละ 7 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีอุบัติหตุโดยรถโดยสารสาธารณะจำนวน 3 ครั้ง แต่ไม่ได้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด 

ติดตามข่าวสารอีกมากมายได้ที่ ข่าวเด่น ข่าวร้อน อัพเดตทุกชั่วโมง และ ข่าวอาชญากรรม ไปกับเรา