April 24, 2021

การควบคุม โรคโควิด

ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาไปไกลอย่างมากในหมู่ประเทศในอาเซียนและในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้มีการระบาดของโรคโควิดในประเทศด้วยเช่นกัน หลังจากที่ได้มีการควบคุม โรคโควิด แล้วดูเหมือนว่าโรคโควิดจะหยุดการแพร่ระบาด  ก็เกิดการระบาดขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการระบาดในหมู่แรงงานต่างชาติในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ประเทศสิงคโปร์จะรับมือกับการระบาดของโรคในหมูแรงงานต่างชาติซึ่งก็สามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมจนการระบาดนั้นกลายเป็นศูนย์ วิธีการรับมือการระบาด โรคโควิด ควรกักตัวแรงงานต่างชาติแบบสิงคโปร์ ซึ่งวิธีการรับมือการระบาดโรคโควิด นั้นก็ใช้วิธีการกัดกันขั้นสูงสุดโดยการ ให้แรงงานต่างชาตินั้นกักตัวอยู่ในหอพักขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับคนจำนวนมากในประเทศสิงคโปร์ และนำคนที่มีสุขภาพดีนั้นออกไปอยู่ในสถานที่หรือหอพักอื่น ๆ แทนหลังจากนั้นประเทศสิงคโปร์นั้นก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมากบวกกับการล็อกดาวน์ไม่ให้ผู้คนเคลื่อนที่ไปในสถานที่อื่นจนกระทั่งสามารถควบคุมการแพร่ระบาด แล้วเมื่อสถานการณ์ในประเทศสิงคโปร์เริ่มคลี่คลายลงประเทศสิงคโปร์ก็เริ่มจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ จากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด จากแรงงานต่างชาติประเทศไทยก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกลับในประเทศสิงคโปร์ ถ้าใช้โมเดลการหยุดการแพร่ระบาดของโรคในประเทศสิงคโปร์ก็มีความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของแรงงานต่างชาติได้เร็วมากขึ้นและอาจจะเป็นหนทางที่ดีในการหยุดการแพร่ระบาดโรคโควิด ในประเทศไทย  ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของรัฐบาลรวมถึงของประชาชนทั่วไปว่าจะให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวนี้มากเพียงไหนยิ่งให้ความร่วมมือกันทุก...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.