April 23, 2021

ข่าวการแพร่ การระบาดของโรคโควิด

1 min read

นับตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ได้มีข่าวการแพร่ การระบาดของโรคโควิด ที่จังหวัดสมุทรสาครในตอนนี้ประเทศไทยนั้นก็เริ่มกลับมามีการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันและทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในหลายๆที่จะต้องปิดเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาและเกิดการชุมนุมกันเป็นกลุ่มๆเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนั่นเองซึ่งในจังหวัดชลบุรีนั้นก็ได้ปิดชายหาดเป็นจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้คนมาท่องเที่ยวจนกว่าการระบาดของโรคจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงจนถึงขั้นควบคุมได้ การระบาดของโรคโควิด รอบที่ 2 เริ่มต้นมาจากแรงงานต่างด้าวจากประเทศอื่น ๆ ในการระบาดของโรคโควิดรอบที่ 2 นี้ เริ่มต้นมาจากแรงงานต่างด้าวจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งบางส่วนนั้นลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ในเขตชายแดนนั้นไม่ได้มีการตรวจร่างกายก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักเลยทีเดียวมีส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นคนไทยที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่นั้นมาจากต่างด้าวทั้งสิ้นซึ่งสาเหตุการที่จะต้องลักลอบเข้าประเทศนั้นนั่นก็คือราคาในการจ้างงานนั้นถูกกว่าแรงงานถูกกฎหมายเสียอีกทำให้หลายๆโรงงานตัดสินใจที่จะเลือกแรงงานต่างด้าวมาทำงานนั่นเอง ตอนนี้รัฐบาลนั้นกำลังทำการตรวจสอบและเดินทางเพื่อจับกุมแรงงานที่ลักลอบเข้ามาในประเทศ เพื่อลดการแพร่ระบาดและนำแรงงานเหล่านั้นมาทำให้ถูกกฎหมายเพื่อที่จะทำงานในประเทศไทยได้นั่นเอง ในช่วงนี้การระบาดของโรคโควิดเริ่มกระจายไปในหลาย ๆ จังหวัด ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.