January 23, 2021

ช่องส่องผีผ่านทาง YouTube

1 min read

จากที่เกิดเป็นกรณีอื้อฉาว ช่องส่องผี ของดาราดังที่มีประเด็นเนื้อหาล่อแหลมบิดเบือนประวัติศาสตร์รวมทั้งกรณีเงินบริจาคต่างๆ ซึ่งรายการนี้นอกจากจะออนไลน์ผ่านระบบ YouTube แล้วยังออนแอร์ผ่านช่อง 8 ซึ่งล่าสุดทาง กสทช. ลงโทษให้ระงับการ ออกอากาศแม้ว่าทางช่อง 8 จะถอดรายการนี้ออกจากผังการออกอากาศทางโทรทัศน์ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีผลให้ต้องจอดำในช่วงเวลาของรายการนี้ แม้ว่าจะมีรายการอื่นมาแทน  ช่อง 8 เผยกรณีรายการ ช่องส่องผี แม้ว่าจะเป็นการลงโทษย้อนหลังแต่ก็ถือว่าทาง...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.