September 28, 2021

น้ำวิตามิน

               น้ำวิตามิน เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางฉลาดซื้อซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบหรือเป็นตัวกลางให้กลับผู้บริโภค ได้ทำการเก็บตัวอย่างข้อมูลเครื่องดื่มประเภทน้ำวิตามินที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลดังกล่าวทำให้เราทราบว่าน้ำวิตามินบางตัวก็ไม่ได้ใส่วิตามินอย่างที่แอบอ้างเอาไว้ ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้รู้ความจริง เกี่ยวกับน้ำวิตามินที่ตัวเองชื่นชอบที่ซื้อดื่มกันเป็นประจำ น้ำวิตามิน บางตัวก็ไม่ได้ใส่วิตามินอย่างที่แอบอ้างเอาไว้ ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้รู้ความจริง                ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรข้ามเป็นอย่างยิ่ง เพราะเหมือนผู้บริโภคหรือผู้ซื้อได้ถูกเอาเปรียบในการซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังอาจส่งผลต่อการสุขภาพร่างกายของผู้ซื้อโดยตรงอีกด้วย แต่ถึงอย่างไรการตรวจสอบในครั้งนี้ก็ทำเราได้รู้ความจริงเกี่ยวสิ่งที่เราได้ดื่มกันอยู่ทุกวัน รวมไปถึงโฆษณาที่มีการแอบอ้างทำให้เรานั้นเชื่อว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราจริง ๆ               ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.