October 22, 2021

ประชาชนกลุ่ม EU

   ประชาชนกลุ่ม EU 1 min read

                สำหรับ ประชาชนกลุ่ม EU ก็จะต้องไปขอวีซ่าเพื่อทำการอยู่ในสหราชอาณาจักร หลังจากที่ Brexit ทำให้พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ของสหภาพยุโรปแล้วนั่นเอง ซึ่งทางองค์กร EUSS ก็ได้ชี้แจงว่า ทางผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในเกาะอังกฤษก็จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมหากต้องการจะอาศัยอยู่ในประเทศเวลส์ต่อไปเช่นกัน แม้ว่าจะมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้รับรู้ว่า พวกเขาจำเป็นต้องยืนเอกสารจนเกิดเรื่องราววุ่นวายไม่น้อย ก่อนที่ทาง EUSS จะเริ่มเลื่อนกำหนดการยื่นเอกสารต่อไปเพื่อที่จะเปิดรับให้ประชาชนบางส่วนที่ตกหลุดอยู่นั่นเอง ประชาชนกลุ่ม EU มีคนเกือบแสนคนที่ได้เข้ามายื่นเอกสาร...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.