July 21, 2020

ล็อคดาวน์รอบ 2

กระแสความเคลื่อนไหวในเรื่องของข่าว ไวรัสโควิค 19 ที่ส่อแนวโน้มว่าอาจจะแพร่ระบาดอีกครั้ง ทำให้ประชาชนบางส่วนตื่นตระหนกกลัวจะ ล็อคดาวน์รอบ 2  แต่บางส่วนก็เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้แล้ว ซึ่งจากการแสดงความคิดเห็นของผู้คนบนโลกออนไลน์นั้น ต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่าหากมีการระบาดรอบ 2 จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดหา หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ บางรายเตรียมตุนอาหารแห้ง ข้าวสาร และไข่ไก่ แต่ก็จะไม่รุนแรงเท่ากับการ ล็อคดาวน์รอบแรก...