September 14, 2020

วันหยุดรถติด

การจราจรติดขัด ประชาชนจากต่างจังหวัด ได้เริ่มเดินทางกลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครกันอย่างมาก จาก วันหยุด ยาวที่ผ่านมา จึงส่งผลให้มีการจราจรติดขัด หลายเส้นทางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในช่วง วันหยุด ยาวนั้นไม่มีกลุ่มฝน จึงส่งผลให้ผู้ที่จะเดินทางกลับมานั้น ค่อนข้างจะสะดวกสบายกันเลยทีเดียว  การจราจรติดขัด ในขณะเดียวกันใน วันหยุดยาวนี้ ก็ได้มีประชาชนในต่างจังหวัดได้ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกันอย่างเนืองแน่น จึงได้ส่งผลให้การจราจรติดขัด และชะลอตัวกันเล็กน้อยหลายเส้นทาง เช่น ถนนมิตรภาพ ตั้งแต่เนินกลาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชศรีมา อย่างต่อเนื่อง มาจนถึงบริเวณโค้งเขาจันทร์  อำเภอมวกเหล็ก...