October 22, 2021

ศาสนาอิสลาม

          สังคมฝรั่งเศส ที่ช่วงนี้เหตุการณ์ฆาตกรรมในฝรั่งเศสกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากความโกรธแค้นของผู้นับถือศาสนาอิสลามในฝรั่งเศสที่ถูกล้อเลียนศาสดา จากภาพวาดและสื่อต่าง ๆ ถึงกระนั้นมันมีบริบทที่มากกว่าแค่การฆาตรกรรมคดีหนึ่ง ซึ่งวันนี้จะนำมาอธิบายเพื่อให้เห็นภาพว่าสังคมของฝรั่งเศสก็มีเรื่องที่เป็นปัญหาเช่นกัน ในประเด็นของระบบสังคมที่ให้เสรีภาพ ที่มักไปกระทบกับหลักการของศาสนาที่มีอิทธิพลกับทุกส่วนของชีวิตสำหรับผู้นับถือ   สังคมฝรั่งเศส จากสภาพสังคมและมุมมองทางศาสนา ทำให้เกิดแนวคิดที่ต้องการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการตอบโต้และปกป้องศาสนาอิสลาม           ในสังคมฝรั่งเศสมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในจำนวนหนึ่ง ซึ่งผู้นับถือศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมด คือผู้อพยพ จากแอฟริกาและตะวันออกกลาง ที่เลือกเดินทางเข้ามาเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่ที่นี่...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.