October 17, 2020

หมู่บ้านบางพลีนิเวศน์สารเคมีรั่วไหล

สารเคมีอันตราย จากร้านรับซื้อของเก่าได้นำถังสารเคมีเอามาเก็บไว้ โดยที่เจ้าของไม่ทราบว่ามีสารเคมีอันตราย ที่ได้บรรจุเอาไว้ภายในถัง และอีกทั้งยังทำลายประชาชน และสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นอีกด้วย ประชาชนในละแวกนั้นดมกลิ่น สารเคมีอันตราย ทำให้หายใจไม่ออก และต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนกว่า 10 ชีวิต ในช่วงเย็นของวันที่ 28 กันยายน 2020 ที่ผ่านมานั้นได้มีคนงานของร้านรับซื้อของเก่า ได้เข้าไปทำการเจาะถังสารเคมี เพื่อที่จะตัดท่อเหล็กนำไปขายต่อ แต่ปรากฎว่ามีสารเคมีได้รั่วไหลออกมาจนทำให้ประชาชน ในละแวกหมู่บ้านบางพลีนิเวศน์นั้น ได้ทำการสูดดมเข้าไป  ปรากฏว่าหายใจไม่ออกและต้องนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนกว่า 10 ชีวิตด้วยกัน ล่าสุด...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.