July 31, 2020

แข่งขันแข่งเจ็ตสกี

มีการร้องเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเกี่ยวกับการ แข่งขันแข่งเจ็ตสกี ใน แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งผู้ที่พบเห็นการแข่งขันดังกล่าว ยังระบุอีกว่าค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะ บริเวณที่มา แข่งเจ็ตสกี กันนั้นมีทั้งบริการเรือข้ามฟาก เรือด่วน เรือขนส่งสินค้าต่างๆ ที่สัญจรตามปรกติ ไม่ได้มีการประกาศปิดการจราจรทางน้ำ และยังกล่าวอีกว่าค่อนข้างมีมาบ่อยเกือบทุกวัน มากสุดนั้นมี แข่งเจ็ตสกี เกินกว่า 20 ลำเลยทีเดียว กลุ่ม...