January 27, 2021

โครงการคนละครึ่งของภาครัฐบาล

1 min read

โครงการคนละครึ่ง ได้บทสรุปแล้วกับ โครงการคนละครึ่ง โครงการที่ภาครัฐบาล จะให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะเป็นการจ่ายคนละครึ่งระหว่างภาครัฐ และประชาชน ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยจะดึงร้านค้ารายย่อย ไม่ว่าจะเป็นหาบเร่แผงลอย ร้านขายของชำต่าง ๆ ตามชุมชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ มาเข้าร่วมโครงการ  โครงการคนละครึ่ง ที่ภาครัฐบาล จะให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะเป็นการจ่ายคนละครึ่งระหว่างรัฐ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.