September 28, 2021

ไม่ขอเข้ารับปริญญาบัตรทั้งคณะ

รับปริญญาธรรมศาสตร์ 1 min read

รับปริญญาธรรมศาสตร์ กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ เมื่อมีข่าวออกมาว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ขอเข้ารับปริญญาบัตรทั้งคณะ ภายหลังมีการระบุว่าเป็นนักศึกษาของคณะ รัฐศาสตร์ พร้อมมีรายงานว่า จำนวนบัณฑิตใหม่ของธรรมศาสตร์ ที่จบในปีนี้ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพียงแค่ประมาณ 50-51% เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะนักศึกษาบางคนไม่สะดวก ที่จะเข้ารับปริญญาเพราะติดในเรื่องของการทำงาน เรื่องค่าใช้จ่าย หรือบางส่วนเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทยังต่างประเทศแล้ว  รับปริญญาธรรมศาสตร์ กับกระแสในโลกออนไลน์ เมื่อมีข่าวออกมาว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ขอเข้ารับปริญญาบัตรทั้งคณะ...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.