January 19, 2021

Dtac ออกมาแก้ปัญหา

1 min read

       Dtac ออกมาแก้ปัญหา จากเมื่อวานวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาเป็นวันที่โครงการคนละครึ่งเฟส 2 นั้นออกให้ลงทะเบียนซึ่งก็มีผู้คนลงทะเบียนเป็นจำนวนมากทำให้ภายในระยะเวลาไม่นานที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ สิทธิทั้งหมดก็ได้ถูกลงทะเบียนจนครบภายในเวลา 8.00 น. ตามเวลาประเทศไทยซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าประชาชนคนไทยนั้นสนใจกับโครงการมีมากเท่าไหร่ Dtac ออกมาแก้ปัญหา จากเหตุการณ์ทำให้ผู้ใช้บริการ Dtac ไม่พอใจอย่างมากรวมไปถึงมีผู้ใช้บริการหลายคนคิดที่จะย้ายเครือข่ายกัน แต่ก็เหมือนจะมีปัญหาสำหรับลูกค้า Dtac...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.